Patrik Lindenfors

Jag är forskare i biologisk och kulturell evolution knuten till Institutet för Framtidsstudier, men även till Centrum för evolutionär kulturforskning & Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet, samt V-Dem Institute vid Göteborgs universitet.

Förutom att forska skriver jag böcker och artiklar. Min femte bok, med titeln Det kulturella djuret, fick strålande recensioner. Mina senaste artiklar länkas till i högerspalten, både vetenskap och debatt.

Jag har suttit med i Humanisternas styrelse, är vice ordförande för European Humanist Federation, varit ordförande för Kulturrådets utvärderingsgrupp för facklitteratur, samt för Nationalkommittén för biologiKungliga Vetenskapsakademin. Jag är också redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Humanisten.

  Böcker


 • Kristendom
  Kristendom. Kristendomen är världens största religion och dess heliga skrift, bibeln, världens mest inflytelserika bok. Även de som inte delar den kristna livsåskådningen måste förhålla sig till denna religion, som förändrat världen på gott och ont.
 • For Whose Benefit
  Det kulturella djuret – Om människans evolution och tänkandets utveckling. Om tre evolutionära processer som har format våra hjärnor och våra tankar: biologisk evolution, associativ inlärning och kulturell evolution.
 • For Whose Benefit
  For Whose Benefit? The Biological and Cultural Evolution of Human Cooperation. We are all made of parts - genes, cells, neurons, but also ideas (`memes'). Our societies too are made of parts - humans. Is all this cooperation the same process?
 • Sekulär Humanism
  Sekulär humanism - Förnuft, omtanke, ansvar har jag skrivit tillsammans med Christer Sturmark. Boken förklarar humanism som livåskådning på ett lättfattligt sätt.
 • Samarbete
  Samarbete lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.
 • Gud finns nog inte
  Gud finns nog inte presenterar ateism för barn och ungdomar. Den har så här långt översatts till åtta språk. (Någon som vill översätta till arabiska och franska? Maila mig i så fall.)

Kulturell evolution

För närvarande ligger mitt huvudfokus på att undersöka demokratins evolution. Jag är för detta ändamål en av flera projektledare inom V-Dem-projektet som drivs av Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.

Jag forskar även på evolutionen av religion, där jag försöker sortera bland sambanden mellan evolutionära förklaringar, proximata förklaringar och religiösa fenomen. Dessutom undersöker jag hur de hälsoeffekter som uppkommer av religiösa praktiker genom hälsoföreskrifter och placeboeffekter, har påverkat religionens evolution.

Biologisk evolution

I min biologiska forskning undersöker jag om art- och könsskillnader i däggdjurs hjärnor kan knytas till könsskillnader i beteenden. Resultaten så här långt visar att beteendeskillnader mellan könen har haft en viss inverkan på primaters hjärnor, men det är långt ifrån solklara samband.

Min övriga forskning fokuserar mest på användningen av fylogenetiska metoder, speciellt genom analyser av evolutionen av könsskillnader. Sen när jag också sedan länge specialintressen för social evolution och evolutionen av samarbete.

Under min post-doc vid University of Virginia, Charlottesville undersökte jag vilka faktorer som påverkar parasitdiversitet. Informationenom däggdjursparasiter finns publicerad hos Global Mammal Parasite Database.

Vetenskap

 • Mina fem senaste artiklar:
 • Wilson MC, Maerz SF, Lindenfors P, Edgell AB, Boese V & Lindberg SI 2022 Episodes of liberalization in autocracies: a new approach to quantitatively studying democratization. Political Science Research and Methods (Published online 15 June).
 • Edgell AB, Boese VA, Maerz SF, Lindenfors P & Lindberg SI 2022 The institutional order of liberalization. British Journal of Political Science 52: 1465–1471.
 • Lindenfors P, Wartel A & Lind J 2021 Dunbar’s number deconstructed. Biology Letters 17: 20210158.
 • Lindenfors P, Wilson MC & Lindberg SI 2020 The Matthew effect in political science: head start and key reforms important for democratization. Humanities and Social Sciences Communications 7: 106.
 • Leroi AM, Lambert B, Mauch M, Papadopoulou M, Ananiadou S, Lindberg SI & Lindenfors P 2020 On revolutions. Palgrave Communications 6: article number 4.

Debatt & populärvetenskap

 • Mina fem senaste artiklar:
 • Lindenfors  P 2022 Han och hon. Recension av Bitch. A Revolutionary Guide to Sex, Evolution and the Female­ Animal av Lucy Cooke. Axess Nr. 6.
 • Lindenfors P 2022 Filosofihistoria med evolutionsteori som krydda. Recension av Apan & filosofen: Evolutionära svar på filosofi ska frågor av Farshid Jalalvand. Respons Nr. 3.
 • Lindenfors P 2022 Det är skillnad på kritiskt tänkande och önsketänkande. Dagen 2 juni.
 • Lindenfors P, Lind J & Wartel A 2021 Why we dispute ‘Dunbar’s number’–the claim humans can only maintain 150 friendships. The Conversation June 23.
 • Lindenfors P & Svensson J 2021 Evolutionary explanations for religion: An interdisciplinary critical review. Research Ideas and Outcomes 7: p.e66132.