Patrik Lindenfors

Jag är forskningssekreterare på Naturvårdsverket, samt affilierad forskare i biologisk och kulturell evolution vid Institutet för Framtidsstudier och Centrum för evolutionär kulturforskning & Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Förutom jobb på Naturvårdsverket och viss forskning skriver jag böcker och artiklar. Min femte bok, med titeln Det kulturella djuret, fick strålande recensioner.  Nåsta bok kommer i april. Mina senaste artiklar länkas till i högerspalten, både vetenskap och debatt.

Jag har suttit med i Humanisternas styrelse, varit vice ordförande för European Humanist Federation, ordförande för Kulturrådets utvärderingsgrupp för facklitteratur, samt för Nationalkommittén för biologiKungliga Vetenskapsakademin. Jag är redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Humanisten.

  Böcker


 • Äckel
  Äckel. Äckel gör att vi undviker rutten mat och människor som snyter sig i bordsduken. Men känslor av avsmak berättar också för oss om rätt och fel – om ”vi” och ”dem”.  En bok om en emotion och dess påverkan på vår tids  debatt.
 • Kristendom
  Kristendom. Kristendomen är världens största religion och dess heliga skrift, bibeln, världens mest inflytelserika bok. Även de som inte delar den kristna livsåskådningen måste förhålla sig till denna religion, som förändrat världen på gott och ont.
 • For Whose Benefit
  Det kulturella djuret – Om människans evolution och tänkandets utveckling. Om tre evolutionära processer som har format våra hjärnor och våra tankar: biologisk evolution, associativ inlärning och kulturell evolution.
 • For Whose Benefit
  For Whose Benefit? The Biological and Cultural Evolution of Human Cooperation. We are all made of parts - genes, cells, neurons, but also ideas (`memes'). Our societies too are made of parts - humans. Is all this cooperation the same process?
 • Sekulär Humanism
  Sekulär humanism - Förnuft, omtanke, ansvar har jag skrivit tillsammans med Christer Sturmark. Boken förklarar humanism som livåskådning på ett lättfattligt sätt.
 • Samarbete
  Samarbete lotsar dig genom det gåtfulla samarbetet, en resa som börjar inuti kroppen och fortsätter via våra tankar till den mänskliga superorganismen.
 • Gud finns nog inte
  Gud finns nog inte presenterar ateism för barn och ungdomar. Den har så här långt översatts till åtta språk. (Någon som vill översätta till arabiska och franska? Maila mig i så fall.)

Forskningssekreterare

Eter mer än 25 år inom forskningen gick jag i september 2022 över tillatt arbeta med något som gör faktisk skillnad, som forskningsskreterare på Naturvårdsverket.

Kulturell evolution

Den senaste  forskningen jag var delaktig i hade huvudfokus på att undersöka demokratins evolution. Jag var för detta ändamål en av flera projektledare inom V-Dem-projektet som drivs av Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.

Jag forskade även på evolutionen av religion, där jag försökte sortera bland sambanden mellan evolutionära förklaringar, proximata förklaringar och religiösa fenomen. Dessutom undersökte jag hur de hälsoeffekter som uppkommer av religiösa praktiker genom hälsoföreskrifter och placeboeffekter, har påverkat religionens evolution.

Biologisk evolution

I min biologiska forskning undersökte jag om art- och könsskillnader i däggdjurs hjärnor kunde knytas till könsskillnader i beteenden. Resultaten visade att beteendeskillnader mellan könen haft n viss inverkan på primaters hjärnor, men det är långt ifrån solklara samband.

Min övriga forskning fokuserade mest på användningen av fylogenetiska metoder, speciellt genom analyser av evolutionen av könsskillnader. Sen närde jag också ett specialintresse för social evolution och evolutionen av samarbete.

Under min post-doc vid University of Virginia, Charlottesville undersökte jag vilka faktorer som påverkar parasitdiversitet. Informationenom däggdjursparasiter finns publicerad hos Global Mammal Parasite Database.

Vetenskap

 • Mina fem senaste artiklar:
 • Wilson MC, Maerz SF, Lindenfors P, Edgell AB, Boese V & Lindberg SI 2022 Episodes of liberalization in autocracies: a new approach to quantitatively studying democratization. Political Science Research and Methods (Published online 15 June).
 • Edgell AB, Boese VA, Maerz SF, Lindenfors P & Lindberg SI 2022 The institutional order of liberalization. British Journal of Political Science 52: 1465–1471.
 • Lindenfors P, Wartel A & Lind J 2021 Dunbar’s number deconstructed. Biology Letters 17: 20210158.
 • Lindenfors P, Wilson MC & Lindberg SI 2020 The Matthew effect in political science: head start and key reforms important for democratization. Humanities and Social Sciences Communications 7: 106.
 • Leroi AM, Lambert B, Mauch M, Papadopoulou M, Ananiadou S, Lindberg SI & Lindenfors P 2020 On revolutions. Palgrave Communications 6: article number 4.

Debatt & populärvetenskap

 • Mina fem senaste artiklar:
 • Lindenfors  P 2022 Han och hon. Recension av Bitch. A Revolutionary Guide to Sex, Evolution and the Female­ Animal av Lucy Cooke. Axess Nr. 6.
 • Lindenfors P 2022 Filosofihistoria med evolutionsteori som krydda. Recension av Apan & filosofen: Evolutionära svar på filosofi ska frågor av Farshid Jalalvand. Respons Nr. 3.
 • Lindenfors P 2022 Det är skillnad på kritiskt tänkande och önsketänkande. Dagen 2 juni.
 • Lindenfors P, Lind J & Wartel A 2021 Why we dispute ‘Dunbar’s number’–the claim humans can only maintain 150 friendships. The Conversation June 23.
 • Lindenfors P & Svensson J 2021 Evolutionary explanations for religion: An interdisciplinary critical review. Research Ideas and Outcomes 7: p.e66132.